اخبار

۲۱ اردیبهشت ۹۸

شروع ثبت نام اینترنتی کلاس های آی مت استان کهگیلویه و بویراحمد ترم تابستان 98

شروع ثبت نام اینترنتی ترم تابستان 98 از جمعه 10 خرداد 98 ساعت 9 صبح لغایت جمعه 14 تیر 98 ساعت 24 می باشد . اولویت ثبت نام بر اساس ثبت نام اینترنتی و شماره ثبت و پیگیری اینترنتی می باشد و ثبت نام حضوری در موسسه صورت نخواهد پذیرفت. جهت ثبت نام اینترنتی شرکت در نظر سنجی در پرتال قبل ثبت نام الزامی می باشد ؛