اخبار

۱۸ شهریور ۹۹

تقویم آموزشی ترم پاییز 1399 یو سی مس کهگیلویه و بویراحمد

تقویم آموزشی ترم پاییز 1399 یو سی مس کهگیلویه و بویراحمد و شروع ثبت نام اینترنتی ترم پاییز 1399 از شنبه 22 شهریور می باشد