قوانین و مقررات انضباطی

قوانین و مقررات انضباطی

امور انضباطی

1. رعایت شعائر دینی و رعایت حسن رفتار و اخلاق با سایر دانش آموزان

2.رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر اساتید و دیگر پرسنل آموزشگاه

3.حضور به موقع در آموزشگاه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر

4.استفاده از لباس , کفش و جوراب ساده و مناسب برای دانش آموزان پسر و رعایت حجاب مناسب برای دختران

5.خوداری از به کار بردن و سایل تجملی و آرایشی و پرهیز از آوردن  اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی و آموزشی- در صورت مفقودی اشیا گرانبها آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .

6. مراقبت از وسائل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشگاه ( چنانچه دانش آموز به وسائل و ساختمان آموزشگاه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد ؛ باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی ایشان جبران شود.)

7. بیش از 3 جلسه غیبت (غیر موجه) دانش آموز از کلاس حذف خواهد شد و دانش آموز از حضور در امتحان پایانی محروم خواهد شد . بیشتر از 5 جلسه غیبت موجب  حذف از کلاس و تکرار ترم خواهد بود .

تبصره : در صورت موجه بودن جلسات غیبت دانش آموز ملزم به گذراندن جلسات جبرانی است .

8. تاخیر بیش از 3 مورد موجب کسر نمره در امتحان پایانی خواهد شد . ( معادل یک جلسه غیبت به حساب می آید .)

9. همراه داشتن تلفن همراه تبلت و ... در کلاس و استفاده از این گونه وسائل ممنوع است . درصورت همراه داشتن توسط موسسه ضبط و تاپایان ترم تحویل داده نخواهد شد .

10. در صورتی که امکان شرکت در یک جلسه یا جلساتی از کلاس مقدور نباشد . ولی دانش آموز موظف است قبل از شروع کلاس به موسسه اطلاع دهد.

11- مسوولیت مطالعه دروس را به خود دانش آموز محول کرده ولی به طور مستمر بر روند مطالعه دروس فرزند خود نظارت نمایید.
12- با توجه به دستورالعملها و بخشنامه های موجود هیچکدام از دبیران و اساتید محترم موسسه مجاز به تدریس خصوصی (در منزل یا محل دیگر) شاگردان تحت آموزش خود نیستند و چنانچه برخی از دانش آموزان علاوه بر کلاس  نیاز به تدریس اضافی داشته باشند در صورت در خواست اولیا دانش آموز فقط تحت نظارت موسسه در گروه های درسی کوچک ۱ الی ۵ نفره آموزش داده خواهند شد.

13  جهت جبران روزهای تعطیل در طول سال، کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد دانش  آموز باید در تمامی جلسات تعیین شده حضور یابد.

14. کلاس های جبرانی جزء جلسات ترم محسوب می شوند.

15. در پایان هر مقطع امتحان پایان دوره برگزار می شود و به دانش آموز مدرک رسمی از موسسه  ارائه خواهد شد.